จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมเกาส์เชียน 16 และโปรแกรมเกาส์วิว 6 จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมเกาส์เชียน 16 และโปรแกรมเกาส์วิว 6 จำนวน ๑ ชุด

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar