จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อสีสำหรับนักเรียน จำนวน 2560 ตัว

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อสีสำหรับนักเรียน จำนวน 2560 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar