จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการทำบุญกลางแจ้ง 3 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการทำบุญกลางแจ้ง 3 รายการ ดังแนบ
Calendar