จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประมูลขายครุภัณฑ์โดยวิธีทอดตลาด

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประมูลขายครุภัณฑ์โดยวิธีทอดตลาด

ที่ 0001/2561

 

เอกสารแนบ
Calendar