จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

ยา Atorvastatin 20 mg rablet จำนวน 700 กล่อง

http://calendar.buu.ac.th/document/1436092563.pdf
Calendar