จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

ยา Pregabalin 75 mg capsule จำนวน 2,000 กล่อง

http://calendar.buu.ac.th/document/1436091279.pdf
Calendar