จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตของงาน
Calendar