จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศผลการประมูลเช่าพื้นที่วางเครื่องถ่ายเอกสาร {ร้านถ่ายเอกสาร} วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศผลการประมูลเช่าพื้นที่วางเครื่องถ่ายเอกสาร {ร้านถ่ายเอกสาร} วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

 

>>> เอกสารดังแนบ
Calendar