จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 
Calendar