จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงยูวี-วิสิเบิ้ล จำนวน 1 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงยูวี-วิสิเบิ้ล จำนวน ๑ เครื่อง

ดังเอกสารแนบ
Calendar