จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม ๕ ตำแหน่ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม ๕ ตำแหน่ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar