จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อจุลชีววิทยาแบบเขย่าควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อจุลชีววิทยาแบบเขย่าควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ ตู้

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar