จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดสูท จำนวน ๑๕๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดสูท จำนวน ๑๕๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar