จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างตัดชุดสูท จำนวน ๑๕๕ ชุด

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างตัดชุดสูท จำนวน ๑๕๕ ชุด

เอกสารแนบ
Calendar