จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม ๕ ตำแหน่ง จำนวน ๑ เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม ๕ ตำแหน่ง จำนวน ๑ เครื่อง ดังเอกสารแนบ
Calendar