จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการ Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trip M.6

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการ Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trip M.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) ดังเอกสารแนบ
Calendar