จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ห้องอาหาร จำนวน 10 ชุด

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ห้องอาหาร จำนวน 10 ชุด
รายละเอียด เอกสารแนบ
Calendar