จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar