จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์เป่าแก้ว จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์เป่าแก้ว จำนวน  10  ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar