จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อชุดอุปกรณ์เป่าแก้ว จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อชุดอุปกรณ์เป่าแก้ว จำนวน  10  ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar