จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดจ้างทำกระดาษคำตอบ มบ.๓ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

   ผู้ประกาศข่าว บุรินทร์ เหล่าศรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างทำกระดาษคำตอบ มบ.๓ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

 

รายละเอียดคลิกที่นี่
Calendar