จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทัศนศึกษาโครงการ Class Project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.6

   ผู้ประกาศข่าว พรรณราย เจริญแพทย์

ด้วยโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทัศนศึกษาโครงการ Class Project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.6 ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 14 - 19 มกราคม พ.ศ. 2561 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 27 คน และคณะกรรมการ 5 คน ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทัศนศึกษาโครงการ Class Project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.6

รายละเอียดความต้องการ

ประกาศจ้างเหมาทัศนศึกษาโครงการ Class Project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.6
Calendar