จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาทัศนศึกษาโครงการ Class Project and Secondary Excursion or Overseas Field Trip M .6

   ผู้ประกาศข่าว พรรณราย เจริญแพทย์

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาทัศนศึกษาโครงการ Class Project and Secondary Excursion or Overseas Field Trip M .6

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาทัศนศึกษาโครงการ Class Project and Secondary Excursion or Overseas Field Trip M .6
Calendar