จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๗๒๐ Licenses โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๗๒๐ Licenses โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar