จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง ขนาด100ที่นั่ง 8ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศ
Calendar