จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเรียน2ที่นั่ง 100 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศ
Calendar