จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   ผู้ประกาศข่าว เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ
Calendar