จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯในการจัดซื้อเครื่องกวนสารละลายพร้อมระบบให้ความร้อนแบบแม่เหล็ก จำนวน ๑๒ เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯในการจัดซื้อเครื่องกวนสารละลายพร้อมระบบให้ความร้อนแบบแม่เหล็ก จำนวน ๑๒ เครื่อง ดังเอกสารแนบ
Calendar