จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซื้อยา Dutasteride 0.5 mg Capsule จำนวน 500 กล่อง

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซื้อยา Dutasteride 0.5 mg Capsule จำนวน 500 กล่อง

เอกสารแนบ
Calendar