จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศรับส่งคณะกรรมการและนักกีฬา

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศรับส่งคณะกรรมการและนักกีฬา  จำนวน ๗ คัน ๒ วัน ไป-กลับ โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ ม.บูรพา กับ โรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ดังเอกสารแนบ
Calendar