จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวอร์มนักกีฬา เสื้อกรรมการ ชุดวอร์มกรรมการ เสื้อกีฬาอาจารย์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ คนงาน

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวอร์มนักกีฬา เสื้อกรรมการดำเนินงาน ชุดวอร์มกรรมการดำเนินงาน เสื้อกีฬาอาจารย์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ คนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดังเอกสารแนบ
Calendar