จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศ

ประกวดราคา

รายละเอียดการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน

ประกาศราคากลาง

ตารางคำนวณอัตราค่าอาหารปรุงสำเร็จ
Calendar