จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ด้วยระบบดิจิตอลพร้อมบาร์โค๊ด

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ด้วยระบบดิจิตอลพร้อมบาร์โค๊ด ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2560

 

เอกสารแนบ
Calendar