จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ตารารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๖ เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ตารารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑

จำนวน ๖ เครื่อง ดังเอกสารแนบ
Calendar