จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี สำหรับวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียน จำนวน 18 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี สำหรับวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียน จำนวน 18 รายการ  ดังเอกสารแนบ
Calendar