จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน 50 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน 50 เครื่อง

 

เอกสารแนบ
Calendar