จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ เครื่องขยายเสียง จำนวน ๕ ตัว และเครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ เครื่อง

เอกสารแนบ
Calendar