จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมจำแนกวัตถุภาพทางอากาศด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมจำแนกวัตถุภาพทางอากาศด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารแนบ
Calendar