จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 3 หัวก๊อก

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 3 หัวก๊อก จำนวน 6 เครื่อง  ดังเอกสารแนบ
Calendar