จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ ไปกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ รับส่งคณะกรรมการและนักกีฬา จำนวน ๒ วัน ไปกลับ โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา-กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 7 คัน ดังเอกสารแนบ
Calendar