จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อชุดวอร์มนักกีฬา เสื้อกรรมการ ชุดวอร์มกรรมการ เสื้อกีฬาอาจารย์ กรรมการ เจ้าหน้าที่

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อชุดวอร์มนักกีฬา  เสื้อกรรมการ ชุดวอร์มกรรมการ เสื้อกีฬาอาจารย์  กรรมการ เจ้าหน้าที่ คนงาน  จำนวน ๔ รายการ ดังเอกสารแนบ
Calendar