จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 8 คัน

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ ไป-กลับ โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา -จังหวัดนครปฐม  จำนวน 8 คัน ดังเอกสารแนบ
Calendar