จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์บนวัสดุ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์บนวัสดุ  จำนวน  1  เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดดังแนบ
Calendar