จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน  3  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดดังแนบ
Calendar