จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการละลายยา

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

การประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการละลายยา จำนวน 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 
Calendar