จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้ออุปกรณ์ชุดฝึกจำลองการเดินเรือบนสะพานเดิน

   ผู้ประกาศข่าว นิสากร เตชะบุตรศรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้ออุปกรณ์ชุดฝึกจำลองการเดินเรือบนสะพานเดิน ดังเอกสารแนบ
Calendar