จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    คณะเภสัชศาสตร์ แจ้งขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ แจ้งขอยกเลิกประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง จำนวน 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 
Calendar