จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 3 หัวก๊อก

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 3 หัวก๊อก  จำนวน 6 เครื่อง  ดังเอกสารแนบ
Calendar