จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมการวิเคราะห์ภาพดาวเทียมขั้นสูง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมการวิเคราะห์ภาพดาวเทียมขั้นสูง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar