จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   ผู้ประกาศข่าว นิสากร เตชะบุตรศรี

ประกาศ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังเอกสารแนบ
Calendar